• Paweł Czerwiński
  • Barbara Fedyszak–Radziejowska
  • Paulina Malinowska–Kowalczyk
  • Piotr Nowacki
  • Irena Zofia Romaszewska
  • Marek Rymsza
  • Łukasz Rzepecki
  • Paweł Sałek
  • Anna Surówka–Pasek
  • Andrzej Waśko